”Lyft fram kvinnor i grabbig tech-bransch”

När kvinnor saknas i tech-branschen förlorar vi talanger och perspektiv som är helt nödvändiga för att skapa hållbara och framgångsrika bolag. Det anser Anna Gulliksen, rekryteringschef på Tietoevry.
– Vi behöver börja redan i grundskolan med att skapa ett intresse för teknik och vad man kan göra med den, säger hon till OFFENTLIGA AFFÄRER.

Anna Gulliksen, Tietoevry.

Hon menar att det är skadligt för de enskilda bolagen, men ännu allvarligare är att det kan vara förödande för hela samhället och de utmaningar det står inför. Dels för att bristen på kompetens, totalt sett, riskerar att avstanna utvecklingen, dels för att viktiga perspektiv och synsätt riskerar att gå förlorade om vi inte lyckas skapa en mer jämställd bransch. 

– Det är dags att på allvar lyfta fram de kvinnor som idag gör ett fantastiskt jobb och på så sätt skapa förebilder. Sådana krävs för att fler kvinnor ska välja en karriär inom IT och tech, menar Anna Gulliksen.

”Grabbig” bransch

Det är känt att tech-branschen fortfarande dras med en bild av att vara ”grabbig” och exkluderande för kvinnor. Samtidigt uppger åtta av tio kvinnor i en rapport att de tycker att det är viktigt att fler kvinnor än i dag arbetar inom IT, och fyra av tio är oroade över att bristen på kvinnor kommer att påverka utvecklingen av samhället negativt.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till Anna Gulliksen. Här nedan följde intervjun som gjordes via e-post.

Du skriver: ”En tydlig plan bör implementeras hos alla tech-företag med målet att synliggöra och lyfta fram de kvinnor som redan i dag arbetar inom branschen och på så sätt skapa de förebilder som behövs.” Vad tror du det beror på att man inte gjort detta tidigare?

– Jag tror att ambitionen säkert funnits men man har inte haft tillräckligt stort fokus på det. Det finns i dag mycket data kring att mångfald i team skapar mer kreativitet, produktivitet och lönsamhet, men den insikten har inte nått alla företag, eller så har man inte avsatt resurser och tid för att driva frågan. 

– Exempelvis kompetensbristen gör att man rekryterar mer ”snävt” och utgår från existerande nätverk och kanaler, man vågar inte ”chansa” vilket leder till mer homogena grupper. Många chefer kan säkert känna en rädsla i att bli ifrågasatta och utmanade av någon med en annan bakgrund och annat perspektiv.

Finns det andra sätt än planer i tech-bolagen som kan främja deltagandet av fler kvinnor i branschen, till exempel insatser inom utbildningssektorn?

– En sak som vi ser i flera undersökningar är att vi behöver börja tidigt, vi behöver börja redan i grundskolan med att skapa ett intresse för teknik och vad man kan göra med den. Det finns en mängd olika inititativ kring exempelvis tjejer och kodning eller tjejer och matte. Sedan behöver vi också bli bättre på att berätta vad man faktiskt kan göra inom tech/it. Det finns ju en mängd olika roller – allt från projektledare, användbarhetsexpert till spelutvecklare. 

– Att bolagen kan komma ut i skolan och berätta vad det innebär, hur det fungerar, allt det där konkreta som ofta saknas. Branschen behöver bli bättre på att dela berättelser om vad en roll inom tech kan innebära och ge goda exempel i artiklar, sociala medier, med mera. Här är exempelvis TechSverige en viktig aktör. Att tillsammans med utbildningssektorn också titta på hur utbildningar kan utformas är ett annat sätt.

I debattartikeln skriver du att ”tech-branschen fortfarande dras med en bild av att vara ’grabbig’ och exkluderande för kvinnor.” Hur kommer vi till rätta med det?

– Allt ifrån att ha tydliga och enkla spelregler, till hur man håller möten och agerar internt. (fördela ordet, lika taltid, inkluderande samtalston). Att se över ens processer; hur ser rekryteringsprocessen ut, hur arbetar man med ledarskap och kultur, hur ser vår successionsprocess ut? Vad och hur kommunicerar vi? Internt såväl som externt; bildspråk, tonalitet, vad är det för exempel vi visar upp?  

– Walk the talk – om man exempelvis alltid bastar efter en ledningsgrupp, ser man då till att alla är med eller är det bara för männen? Avslutar man en teambuilding med golf eller jakt? Är alla inbjudna då? Vad är det för saker vi lyfter fram? 

– Mycket av de beteenden vi visar upp är omedvetna eller bygger på okunskap. Att samtala och diskutera dessa frågor är viktigt. Vad är OK och vad är inte OK? Hur kan vi tillsammans bli bättre på att skapa en mer inkluderande techmiljö? 

Anna Gulliksens ståndpunkter framförs i GP den 27 mars 2023. Läs mer här.