Mediebilden: Göteborg kraftigt underrepresenterat

Av landets tio största kommuner har Stockholm överlägset högst mediekvot, med 1,37 medieklipp per invånare det senaste året. Göteborg har lägst mediekvot, med 0,52. Det är alltså mer än dubbelt så vanligt per invånare att Stockholm omnämns i media som att Göteborg omnämns. För att bidra till en mindre skev Sverigebild, etableras nu Fores Väst.  – Stockholms överrepresentation i media pekar på vikten av att bättre fånga upp vad som sker i landet. Ingen annan av landets största kommuner är i närheten av en sådan medienärvaro, räknat per invånare, och Göteborg ligger absolut lägst. Därför känns vår etablering av Fores Väst helt riktig, säger Mattias Goldmann, vd på tankesmedjan Fores. Den 8 maj invigs Fores Väst, i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Kommun Antal invånare (31 dec 2013) Antal medieklipp senaste 365 dagarna (Mediearkivet Retriever, alla svenska källor, t.o.m. 140424) Kvot Stockholm 897 700 1 227 697 1,37 Göteborg 533 271 276 908 0,52 Malmö 312 994 264 348 0,84 Uppsala 205 199 134 058 0,65 Linköping 150 202 82 998 0,55 Västerås 142 131 84 707 0,60 Örebro 140 599 103 610 0,74 Norrköping 133 749 73 035 0,55 Helsingborg 132 989 120 253 0,90 Jönköping 130 798 76 604 […]