Mer primärvård löser vårdens problem

Samtliga riksdagspartier har ställt sig bakom omställningen till en god och nära vård med primärvården som nav. Samtidigt har regeringen kraftigt minskat statsbidragen till Region Stockholm. 

Bland annat har pengar avsatta till återhämtning för vårdpersonal försvunnit. I stället läggs 100 miljoner kronor på en utredning om att förstatliga vården, konstaterar Christine Lorne (C), primärvårdsregionråd i Region Stockholm.

Hon konstaterar att det råder konsensus om att Sverige behöver satsa mer på primärvården; i riksdagen, regionerna, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), och professionen. Dessutom har flera utredningar kommit fram till samma sak. 

– Alla är alltså egentligen rörande överens om att det är en kraftig förstärkning av primärvården som är lösningen på många av sjukvårdens problem.

På debattplats i Dagens Medicin noterar Christine Lorne att regeringen i Tidöavtalet utnämnt sjukvården till ett prioriterat område och säger sig vilja se en kraftig utbyggnad av primärvården. 

– Detta låter så klart oerhört lovande och vi i Region Stockholm kommer – om regeringen uppfyller löftet – att vara de första att möta upp med satsningar för att se till att omställningen till en god och nära vård äntligen kan bli verklighet, förklarar regionrådet.

Samtidigt beklagar hon alltså att regeringen kraftigt har minskat statsbidragen till Region Stockholm. Bland annat har pengar avsatta till återhämtning för vårdpersonal försvunnit. Centerpartisten är kritisk till att 100 miljoner läggs på en utredning om att förstatliga sjukvården.
– Därmed är risken stor att primärvårdssatsningen hamnar i skymundan och att resurser, kraft och energi läggs på en pappersprodukt som syftar till att splittra regionerna – i stället för att låta dem fokusera på den nödvändiga omställningen till nära vård, som vi alla vet behövs.