Mjukare broms i pensionssystemet införs år 2017

Pensionssystemets balansering ändras från och med år 2017. Det beslutade pensionsgruppen idag. Endast en tredjedel av balanseringseffekten kommer att påverka pensionerna. Syftet är att jämna ut svängningarna mellan åren.

Pressmeddelande: Mjukare broms i pensionssystemet införs år 2017

Socialdepartementet,
22 maj 2015