Näringslivet ökar pressen på Energikommissionen


Hur inverkar energipolitiken och energifrågan på näringslivets konkurrenskraft, innovationer och investeringar? Det var temat när Svenskt Näringsliv bjöd in till energiseminarium.