Norsk kritik: ”Kvotering inte rätt väg att gå"


Kvotering av kvinnor i näringslivet, framför allt i styrelserummen, har diskuterats länge. Men kvoteringslagen i grannlandet Norge har gett liteneffekt för fler kvinnor i övriga positioner i bolagen. ”Statistiken visar att kvotering inte innebär en quick-fix”, sa Kristina Jullum Hagen, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) under ett seminarium.