Ny blankett för utomlänsvård

Blanketten remiss/betalningsförbindelse är nu omarbetad. SKL:s styrelse beslöt hösten 2014 att godkänna ett reviderat riksavtal för utomlänsvård och att rekommendera landstingen och regionerna att godkänna och tillämpa avtalet som gäller från den 1 januari 2015.

Riksavtalet för utomlänsvård reglerar vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) påbörjade 2014 tillsammans med företrädare för några landsting och regioner en revidering av riksavtalet.

Beställ blanketten Remiss/betalningsförbindelse

Läs mer på SKL:s webbplats