Ny vägledning ger upphandlande myndighet stöd vid köp från eget bolag

Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet har tagit fram en ny vägledning som handlar om det permanenta in house-undantaget i lagen om offentlig upphandling (LOU). Ett undantag som sedan den 1 januari 2013 tillåter en upphandlande myndighet att tilldela kontrakt till en fristående enhet mot ekonomisk ersättning utan att någon konkurrensutsättning sker.
–          Att köpa från eget bolag utan upphandling utgör en viktig möjlighet för många upphandlande myndigheter, särskilt inom kommunal verksamhet. Tillämpning av detta undantag – in house-undantaget – måste dock göras på ett korrekt sätt, i