Nya bullerregler kan ge fler bostäder

Regeringen har beslutat om en höjning av riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad. Det skapar nya möjligheter för kommuner att bygga fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen.