Nya regler för att motverka skatteflykt

Regeringen har i dag överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag som syftar till att motverka dels att företag utnyttjar olikheter i länders skattesystem för att undkomma beskattning, dels att företag och fysiska personer kringgår skyldigheten att betala kupongskatt.
Pressmeddelande Från Finansdepartementet, Magdalena Andersson