Nya regler för att motverka skatteflykt

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag som syftar till att motverka dels att företag utnyttjar olikheter i länders skattesystem för att undkomma beskattning, dels att företag och fysiska personer kringgår skyldigheten att betala kupongskatt.

Pressmeddelande: Nya regler för att motverka skatteflykt
Promemoria: Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

Finansdepartementet,
22 april 2015