Nytt samarbete – Office och Prodoc

Officekedjan och Prodoc skriver ett strategiskt partneravtal för fortsatt tillväxt. Avtalet möjliggör för den rikstäckande Officekedjan att erbjuda marknaden Prodocs produkter och utvecklade tjänster inom information och kommunikation med fokus på dokumenthantering och effektiva möten. Båda parter ser partnerskapet som en naturlig del i att stärka positionerna på den svenska marknaden.
– Vi är stolta över att bli utvalda som en partner till Office. Detta är ett kvitto på att vi gör rätt saker då även våra konkurrenter utvärderats på samma villkor, säger Pär Arvidsson, koncernchef på Prodoc.
Office är en Sveriges största kedjor inom dokumenthantering, presentation och tillhörande tjänster med 300 anställda. Office har under åren utvecklats från en renodlad dokumentaktör, till att under senare år blivit en komplett leverantör av IT-tjänster.
– Spelplanen och förutsättningarna ändras, därför har vi valt att tillsammans med Prodoc erbjuda de tjänstebaserade lösningar som marknaden efterfrågar. säger Per Glavå, VD på Office.
För Office har valet av ny partner baserats på många olika faktorer.
– Dels har vi sökt en spelare som har samma entreprenörsprofil som våra medlemmar, dels har vi letat efter en partner med en snabbrörlig organisation i tillväxt, då vårt mål är att fortsätta växa inom alla våra affärsområden. Där blir Prodoc en viktig partner med sina paketerade tjänster och lösningar inom merparten av vårt erbjudande, säger Per Glavå.
Prodoc ser i sin tur stora möjligheter med samarbetet med Office som kan erbjuda en mycket stark och rikstäckande kanal. Tillsammans kommer man att kunna erbjuda effektiva lösningar till en rikstäckande marknad med nya behov av effektiva tjänster, produkter och helhetslösningar inom dokumenthantering och effektiva möten.
– Office, ett starkt och välkänt varumärke och med en rikstäckande kanal, kommer att bli en viktig del för Prodocs fortsatta tillväxt med fokus på ökad tjänsteförsäljning. Där kommer Office att vara en nyckelspelare för att nå den lokala närvaron runt om i Sverige, säger Pär Arvidsson.
Genom det nya strategiska samarbetet fortsätter Prodoc sin tillväxtresa. 2010 omsatte Prodoc 147 miljoner SEK. 2013 hade omsättningen ökat till 320 miljoner SEK. Prodoc är en av de fem största aktörerna på den svenska marknaden för dokument- och informationshantering.
Sedan januari 2014 är Prodocs huvudägare sydafrikanska Nashua Holdings Limited. och har genom Nashuas förvärv per 1 januari 2014 en stabil och stark partner i ryggen för sin fortsatta expansion i Sverige.
Både Prodoc och den nya ägaren Nashua är helt fristående, till skillnad från de flesta konkurrenter på den svenska marknaden som ägs och kontrolleras av de stora tillverkarna.
Källa: Prodoc

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *