Offentliganställda behöver ökat skydd

Förföljelse drabbar personal i offentlig verksamhet när lagliga rättigheter utnyttjas för ofredanden; trakasserier, ryktesspridning och falska anmälningar till socialtjänst eller polis.

Därför behöver enskilda anställda i offentlig sektor skyddas av exempelvis ökad sekretess, menar psykologen Benjamin Carlander och psykoterapeuten Jakob Carlander i ett debattinlägg.

De pekar på ett antal frågor som de anser bör få ökad uppmärksamhet:

● Stalkning på arbetsplatser, inte minst inom offentlig verksamhet. Sådant behöver kartläggas och kvantifieras av Arbetsmiljöverket och Brottsförebyggande rådet.

● Ökad sekretess för personal när det gäller en offentlig verksamhets skyldighet att lämna ut uppgifter om en viss anställd.

● Ytterligare vägledning från förvaltningsrätter och JO när arbetsmiljölagstiftning kan anses stå över vad en person annars kan göra anspråk på i kontakt med offentlig verksamhet.

● En praxis hos tillsynsmyndigheter vid ”okynnesanmälningar” med exempelvis förkortade handläggningstider, vilket minskar tiden av obehag för den anställde och ger möjlighet att avvisa anmälningar som görs i uppenbart syfte att skada en annan persons rykte och integritet.

Det är viktigt att domstolar, socialtjänst och tillsynsmyndigheter har en förståelse och beredskap för att även en laglig rättighet kan användas i syfte att skada och ofreda en annan person. En komplettering av lagen om olaga förföljelse vore välkommen, avslutar debattörerna.

Inlägget var infört i Dagens Nyheter 2024-02-19