Ökad utlåning gav underskott i statens budget i oktober

Saldot i statens budget för oktober blev ett underskott på 15,8 miljarder kronor, vilket kan jämföras med ett överskott om 1,1 miljarder kronor i oktober 2015. Underskottet beror främst på ökad utlåning. Riksgäldskontoret refinansierade ett lån i US-dollar vilket påverkade budgetsaldot med 26,5 miljarder kronor i oktober. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.