Oseriösa vinner upphandlingar

Medlemsföretag i Gröna arbetsgivare från norr till söder vittnar om hur de förlorar offentliga upphandlingar till oseriösa företag.
– Kompetensen hos de som arbetar med offentlig upphandling måste höjas, och uppföljningen vad gäller till exempel avtalsefterlevnad av kollektivavtal måste ske på ett strukturerat och seriöst sätt, uppger Lena-Liisa Tengblad, vd för Gröna arbetsgivare, till OFFENTLIGA AFFÄRER.

– Det finns många exempel på företag som lägger så låga anbud att de omöjligt kan ha kollektivavtalsenliga villkor. Eller så ger de inte sina medarbetare de löner och villkor som utlovats, efter att de vunnit upphandlingen, förklarar hon och ordföranden i Gröna arbetsgivare i ett debattinlägg.

Lena-Liisa Tengblad (bilden), är vd för Gröna arbetsgivare, och Annika Bergman, ordförande i samma branschorganisation. I en debattartikel i tidningen Sörmlandsbygden tar de upp problem med arbetslivs-kriminalitet.

Utländsk arbetskraft

De båda betonar att det inte är den utländska arbetskraften i sig som är problemet. Medlemsföretagen i Gröna arbetsgivare är beroende av utländsk arbetskraft ”när det gäller arbetsuppgifter som det är närmast omöjligt att få inhemsk arbetskraft att ta sig an.”

Debattörerna menar att det finns två sätt att komma till rätta med problematiken med oseriösa företag som vinner upphandlingar.

  • Dels att upphandlarna blir skickligare på att bedöma anbudens rimlighet.
  • Dels en bättre uppföljning av att de villkor och löner som anges i anbudet verkligen tillämpas.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till Lena-Liisa Tengblad och fick svar via e-post.

Hur omfattande upplever ni att problemet som ni beskriver är? För ni till exempel egen statistik över vunna respektive förlorade upphandlingar?  

– Gröna arbetsgivare för ingen statistik över detta, men vi hör från våra medlemsföretag att det ofta är problematiskt med offentlig upphandling då företag som till exempel följer gällande kollektivavtal och andra regler som kan vara kostnads-genererande har svårt att hävda sig i många upphandlingar.  Kompetensen hos de som arbetar med offentlig upphandling måste höjas, och uppföljningen vad gäller till exempel avtalsefterlevnad av kollektivavtal måste ske på ett strukturerat och seriöst sätt. Kommuner eller andra som handlar upp måste vidta åtgärder om regler inte följs hos de som blir upphandlade. 

Ni menar att kommande åtgärder mot oseriösa företag inte främst bör fokusera på att försvåra arbetskraftsinvandring, utan på att hejda de oseriösa aktörerna. Tror ni att det krävs ändringar i lagen för att komma åt de oseriösa eller räcker det med ändrad praxis/ökad uppmärksamhet hos upphandlarna? 

– De som vill kringgå lagar och regler brukar klara det även om regelverket skärps. Vi tror att ökad kompetens hos de som upphandlar är centralt för att komma till rätta med problemet. Däri ingår till exempel att kunna sätta en arbetsgivares samtliga kostnader, inte minst för personal, i relation till det pris som erbjuds i upphandlingen. Det är skattepengar som finansierar den offentliga upphandlingen och därför finns ett stort ansvar för att dessa pengar används på ett korrekt sätt. Självklart ska priset beaktas, men inte på bekostnad av att regler inte efterlevs, eller att leverantören inte kan leverera vad som utlovats och därmed fått en upphandling på oriktiga grunder.

Om Gröna arbetsgivare
Gröna arbetsgivare är en arbetsgivarorganisation för verksamheter som lantbruk, skogsbruk och trädgårdsanläggningar. Man vill samla företag inom de gröna näringarna med målsättningen att vara ”de naturligt bästa arbetsgivarna”.