Överskott i statens budget för april

Saldot i statens budget för april blev ett överskott på 4,3 miljarder kronor. Det är 10,1 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.