Överskott i statens budget för årets fem första månader

Saldot på statens budget för årets fem första månader är ett överskott på 53 miljarder kronor, vilket är 106 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Skillnaden mellan åren beror främst på att Riksgäldskontoret under januari–maj 2013 lånade ut 110 miljarder kronor till Riksbanken. Ökade inkomster från skatt på varor och tjänster bidrog också till överskottet.