Personalkonferens för Studieförbundet Vuxenskolan

Samtliga anställda vid Studieförbundet Vuxenskolan är inbjuden till personalkonferens 13-15 oktober 2015. Anna Rehnvall, chef för Fores migrations- och integrationsprogram föreläser på plats. Medverkar gör även Mats Granath, regionchef och Annika Häggmark, verksamhetsutvecklare, LRF Västerbotten. Konferensen syftar dels till att öka kunskapen inom viktiga verksamhetsområden, i detta fall integration. Dels påbörja arbetet med verksamhetsplaneringen inför … Fortsätt läsa Personalkonferens för Studieförbundet Vuxenskolan