Positivt budgetsaldo i april men utgifterna ökar

Saldot i statens budget för april blev ett överskott på 6,9 miljarder kronor. Detta är 4,2 miljarder kronor lägre än föregående år. Senare utbetalning av kömiljarden, ökade utgifter för migration och integration samt högre utgifter för läkemedelsförmånerna är några av faktorerna som leder till det lägre utfallet.