Post- och telestyrelsens generaldirektör Göran Marby lämnar sitt uppdrag

Göran Marby har i dag begärt sitt entledigande från tjänsten som generaldirektör och chef för Post- och telestyrelsen, PTS. Han kommer under våren att tillträda som ny VD för den ideella internetorganisationen ICANN.