Succé för Penningtvättsdagarna

Nu har en ny viktig arena mot penningtvätt och finansiering av våldsbejakande extremism invigts. Konferensen blev snabbt fullbokad och ett antal stod i kö för en plats. Penningtvättsdagarna på Norra Latin i Stockholm blev en succé.

Arrangemanget var det första i sitt slag i Sverige och ska utgöra en arena för möten och kunskapsutbyte mellan yrkesverksamma. Bakgrunden är den ökande grova kriminaliteten som utgör ett hot mot vårt samhälle och demokratin. Ett effektivt sätt att få bukt med den organiserade brottsligheten är att strypa möjligheterna till finansiering av verksamheten. Därför är Penningtvättsdagarna en viktig mötesplats som syftar till att sprida information, lärdomar och kunskap om samhällets motåtgärder.

Finansmarknadsministern
Under onsdagen medverkade bland många andra finansmarknadsminister Max Elger (S) på förmiddagen. Rubriken var Så skapar vi goda förutsättningar för att bekämpa penningtvätt och brott mot välfärden. Han presenterade regeringens planer, stöd och strategier för att värna den finansiella stabiliteten. Hur ska staten främja samverkan och skapa goda förutsättningar för att motverka penningtvätt och främja en hållbar finansiering, utgör den grundläggande frågeställningen.

Max Elger, finansmarknadsminister (S).

Efter ministerns tal följde ett panelsamtal med rubriken Hur blir Sverige bäst i världen på att motverka penningtvätt och finansiering av våldsbejakande extremism?

I programpresentationen kunde man läsa: Brottsligt eller oetiskt intjänade pengar tvättas idag vita i strida strömmar, endast ett fåtal procent upptäcks och ännu färre återtas, de kriminella nätverken har god insyn i systemen och tillskansar sig enorma summor som oftast inte kommer samhället till nytta. Genom genomtänkta konstruktioner finansieras även våldsbejakande extremism och ren terrorverksamhet, ibland genom nyttjande av offentliga medel. Vi har samlat politiker och experter för ett konstruktivt och framåtlutat samtal där fokus är på åtgärder för att motverka penningtvätt och missbruk av offentliga medel.

Medverkade var Max Elger, Finansmarknadsminister, Mats Persson (L), Ulla Anderssson (V), Jonas Trolle, CVE, Johanna Lybeck Lilja, Nordea, Karin Sigstedt, Kontaktåklagare, Eurojust.

Europeisk samverkan
Vid en senare programpunkt talade Karin Sigstedt under rubriken Samverkan mot grov gränsöverskridande organiserad brottslighet – Eurojust. Hon är svensk åklagare som arbetar utomlands och hjälper till i brottsutredningar med internationell koppling och bekämpning av grov gränsöverskridande och organiserad brottslighet. Hon delger erfarenheter från Eurojusts brottsutredningar med internationell koppling och vilka utmaningar vi står inför.

Ett samverkansprojekt
Penningtvättsdagarna är ett samverkansprojekt initierat av Center mot våldsbejakande extremism (CVE) tillsammans med myndigheter i samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Exekutiv arrangör är Hexanova Events.

I Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism ingår bland annat Finanspolisen, Spelinspektionen och Säkerhetspolisen.

– Vår förhoppning är att denna typ av konferens ska bli ett återkommande arrangemang som höjer kompetensen och medvetenheten om dessa frågor, säger Joakim von Scheele, utbildningsansvarig för Center mot våldsbejakande extremism.

Bidra till ökad medvetenhet
Linda H Staaf är chef för underrättelseenheten vid Noa, Polisen och ordförande för styrgruppen för Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Hon säger i ett uttalande:
– Vi hoppas att den här konferensen ska bidra till ökad medvetenhet och kunskap i hela samhället om penningtvätt och finansiering av terrorism. Ju fler som har kunskap inom området desto bättre möjligheter har vi att motverka detta.

Linda H Staaf.

”Glada över samarbetet”
Urban Nilsson, programansvarig, vd Hexanova Events och ansvarig utgivare OFFENTLIGA AFFÄRER:
– Vi är glada över samarbetet med ett stort antal myndigheter, organisationer och företag relevanta för konferensen. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar som verkligen ger resultat i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism i framtiden, säger han.

Konferensprogrammet är framtaget tillsammans med projektets samverkansparter i ett särskilt programråd. Deltagare har varit representanter från Center mot Våldsbejakande Extremism (CVE), Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Säkerhetspolisen, Spelinspektionen, Acuminor, KPMG, Finansinspektionen, Kronofogden, med flera.

Moderator är Åsa Julin, journalist som bland annat varit programledare på TV4 Nyheterna.

Seminarier och paneldebatter
Programmet under dagarna utgör en mix av seminarier, paneldebatter och praktiskt inriktade inslag. Som seminariet ”Förebygg brott genom kunskap – ha koll på vem du gör affärer med” på onsdagen. Under denna programpunkt ger Skatteverket och Kronofogden sina bästa tips om hur man i sin kommun eller region kan bedriva ett brottsförebyggande arbete i samband med upphandling. Samt hur Skatteverket och Kronofogden kan bistå i arbetet. Ansvariga är Johannes Paulsson, Kronofogden, och Marie Höglund Malm, Skatteverket.

Läs om dag två här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *