Pressinbjudan: Planprocessutredningen överlämnar betänkande till Mehmet Kaplan

På fredag den 18 december tar bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan emot Planprocessutredningens slutbetänkande, Bättre samarbete mellan stat och kommun – vid planering för byggande (SOU 2015:109).