Pressträff med Anders Borg från Washington D.C.

Finansminister Anders Borg deltar under helgen på IMF:s och Världsbankens årsmöten i Washington D.C. Bland annat kommer det globala ekonomiska läget att diskuteras mellan finansministrar och centralbankschefer. I samband med detta håller Anders Borg en pressträff över telefon lördagen den 12 april klockan 13.00 svensk tid.

Pressmeddelande: Pressträff med Anders Borg från Washington D.C.

Finansdepartementet,
11 april 2014