Ramavtal för e-arkiv klart för avrop

I SKLs upphandling av ramavtal för e-arkiv är nu samtliga 15 leverantörer godkända. Det innebär att drygt 500 organisationer kan börja avropa från avtalet.