Reformer för ökad välfärd och trygghet inom funktionshindersområdet

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2016 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige. Flera av förslagen ska också leda till ökad jämställdhet, vilket är högt prioriterat av Sveriges första feministiska regering. Här kan du läsa om ett par av förslagen inom funktionshindersområdet.

Artikel på webbplatsen från Socialdepartementet, Åsa Regnér