Regeringen ger Ekonomistyrningsverket ny roll i digitaliseringen

Regeringen har idag fattat beslut om att ge Ekonomistyrningsverket (ESV) en ny roll inom e-förvaltningsområdet i samband med en satsning på e-förvaltning. Satsningen ska effektivisera och underlätta vardagen för medborgare och företag.

Pressmeddelande: Regeringen ger ESV ny roll i digitaliseringen

Näringsdepartementet,
9 april 2015