Regeringen ger Skolverket i uppdrag att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet

Regeringen fattade torsdagen den 24 september beslut om att ge Skolverket i uppdrag att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet. Strategierna ska bidra till ökad måluppfyllelse och likvärdighet genom att den strategiska potential som it har tillvaratas i hela skolväsendet.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet, Aida Hadzialic , Gustav Fridolin, Mehmet Kaplan