Regeringen inrättar plattform för hållbar stadsutveckling

Regeringen ger fem myndigheter – Boverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket – i uppdrag att gemensamt upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling.

Pressmeddelande: Regeringen inrättar plattform för hållbar stadsutveckling

Socialdepartementet,
20 februari 2014