Regeringen presenterar satsning på Gävle hamn och dubbelspår norr om Gävle

Regeringen ger idag besked om att direktansluta Gävle hamn till Ostkustbanan och Bergslagsbanan. Regeringen bedömer att detta är en mycket viktig investering för näringslivet i Gävle. Regeringen avsätter totalt 231 miljoner av de 299 miljonerna åtgärden beräknas kosta. Övriga finansiärer är Gävle Hamn AB och Gävle kommun.

Pressmeddelande: Regeringen presenterar satsning på Gävle hamn och dubbelspår norr om Gävle

Näringsdepartementet,
7 april 2014