Regeringen satsar på att förbättra e-service

Regeringen har i dag fattat beslut om medel till ett antal viktiga insatser för att ge bättre e-service till medborgare och företag.

– En samordning av den offentliga förvaltningen på detta sätt är viktigt och bidrar till en enklare vardag för medborgare och företag, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Pressmeddelande: Regeringen satsar på att förbättra e-service

Näringsdepartementet,
26 mars 2015