Regeringen satsar pengar för en bättre cancervård

Sveriges kommuner och landsting, SKL, och de regionala cancercentrumen (RCC) får fyra miljoner kronor från regeringen för att stödja landstingens arbete med att förbättra tillgängligheten inom cancervården.Medlen ska användas till att förbereda den satsning inom cancerområdet under perioden 2015-2018 som regeringen aviserat i den ekonomiska vårpropositionen för 2014 och som syftar till att förkorta väntetiderna i cancervården och minska de regionala skillnaderna.

Socialdepartementet,
9 september 2014