Regeringen ser över bredbandsstrategin för Sverige

För att Sverige ska bibehålla sin ledande position på bredbandsområdet påbörjar it-minister Mehmet Kaplan i dag en översyn av bredbandsstrategin.

– Det är oerhört viktigt att vi säkerställer att bredbandsstrategin fortsätter att vara relevant och framåtblickande. Därför inleder vi nu en översyn av strategins mål och fokusområden så att Sverige även i framtiden är ledande på it- och bredbandsområdet, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Pressmeddelande: Regeringen ser över bredbandsstrategin för Sverige

Näringsdepartementet,
11 mars 2015