Regeringen stärker svensk turismexport

VisitSweden har tilldelats 70 miljoner kronor under tre år för att genomföra ett antal insatser som ska stärka Sverigebilden utomlands. VisitSweden får därmed möjlighet att genomföra viktiga satsningar på nya tillväxtmarknader som Indien och Kina, öka marknadsföringen av hållbar natur- och ekoturism på landsbygden och genomföra insatser för att fler turister ska stanna längre.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Mikael Damberg