Regeringen tar krafttag för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Sedan år 2010 har sjukfrånvaron ökat med nästan 70 procent samtidigt som utgifterna för sjukförsäkringen ökat med 11 miljarder mellan år 2010 och år 2014. Det är en allvarlig utveckling som måste brytas.
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll presenterade idag regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro:

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Annika Strandhäll