Remiss Ds 2015:35 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2015:35 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande till.
Sista svarsdag på remissen är den 5 oktober 2015.

Remiss Från Näringsdepartementet, Mehmet Kaplan