Remiss Promemoria Genomförande av radioutrustningsdirektivet

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Promemoria Genomförande av radioutrustningsdirektivet. Svar ska vara inne senast 15 oktober 2015.
Remiss Från Näringsdepartementet, Mehmet Kaplan