Remiss Promemoria Regelförenkling för sjöfarten

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Promemoria Regelförenkling för sjöfarten.
Remiss Från Näringsdepartementet