Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2016

Regeringen fattade i dag beslut om riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas. Beslutet innebär att löptiden i statsskulden förlängs något, detta mot bakgrund av att kostnadsfördelen med att låna kortfristigt har minskat. En längre löptid medför mindre variation i kostnaden för skulden.

Pressmeddelande från Finansdepartementet, Per Bolund