Satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa

Regeringen och SKL har slutit en överenskommelse om satsningar i förlossningsvården och om vård som stärker kvinnors hälsa. Totalt rör det sig om 720 miljoner kronor.