Skattepolitiken hindrar tillkomsten av enkla jobb


Det talas mycket om behovet av en bättre fungerande arbetsmarknad just nu. Det är naturligt, inte minst mot bakgrund av den integrationsutmaning Sverige står inför. Naturligtvis är den här problematiken komplex och det finns knappast en enda generell lösning att ta till. Men en viktig ledtråd kan man få genom att besöka köksavdelningen på IKEA.