SKL instämmer i förslag om digitaliserade planprocesser

SKL välkomnar de förslag som Statskontoret lagt fram kring användning av digitala planprocesser. En ökad samverkan och enhetliga system är några av de förslag som presenterats.