SKL kommenterar Migrationsverkets prognos

Läget är mycket ansträngt i kommuner och landsting. Staten måste agera snabbt på alla plan i asyl- och flyktingmottagandet. Kommuner och landsting behöver full täckning för sina kostnader och flexiblare regler.