SKL Kommentus stärker sitt HR-koncept för kompetensbaserad rekrytering med Webcruiter

SKL Kommentus stärker sitt HR-koncept i form av ett strategiskt utvecklingssamarbete med Webcruiter som är en marknadsledande leverantör för kompetensbaserad rekrytering. Webcruiter är SKL Kommentus plattform för kompetensbaserad rekrytering och är ett komplett webbaserat verktyg.

Samarbetet med Webcruiter innebär att unik kompetens och erfarenhet tillförs SKL Kommentus. Med nio av Norges tio största kommuner och alla hälsoföretag som kunder, ser vi fram mot att erbjuda tjänsten för offentlig sektor.

– Vi ser fram emot ett positivt samarbete som kompletterar våra tidigare partnersamarbeten med Xtractor och Comaea, säger Nina Sjödin, Affärsområdeschef Mediatjänster.

Webcruiter har i kombination med kringliggande HR-lösningar och kompetensverktyg räknat hem stora vinster för kommuner och hälsoföretag. Både i form av bättre rekryteringar men även i minskad IT-stress för medarbetarna. Vi vet att det ställs stora krav på enkelhet och användbarhet hos användare i denna miljö, eftersom de har andra huvudsakliga uppgifter än att rekrytera. Dock är just kompetensbaserad rekrytering en av de viktigaste uppgifterna.