SkolmatSverige förbättrar skolmåltiden

Skollagen kräver att skolmaten är näringsriktig. Via webbplatsen skolmatsverige.se kan nu skolor och kommuner på ett enkelt sätt få reda på matens näringsinnehåll och annat som påverkar måltidens kvalitet.