Stärkt matproduktion för god beredskap

En stärkt svensk livsmedelsproduktion och handling på EU-nivå är nödvändig för att stärka totalförsvaret och för att både hålla och stärka gränsen.

Det hävdar fyra centerpolitiker med partiledaren Muharrem Demirok i spetsen i ett debattinlägg.

Muharrem Demirok, partiledare (C ).

Övriga undertecknare är Helena Lindahl, landsbygdspolitisk talesperson, Centerpartiet, Emma Wiesner, Europaparlamentariker, Centerpartiet, samt Mikael Larsson, försvarspolitisk talesperson, Centerpartiet.

Helena Lindahl, landsbygdspolitisk talesperson,
Centerpartiet.

I en debattartikel i Göteborgs Posten framhåller de fyra att Sverige behöver stärka den svenska beredskapen på alla plan, och att mycket av den förstärkningen kräver politik på EU-nivå. ”I valet till Europaparlamentet i juni går Centerpartiet till val på att stärka och hålla gränsen mot Ryssland”, skriver de fyra ledande politikerna.

”Låg motståndskraft”

Debattörerna menar att en viktig, men dessvärre länge negligerad, del av Sveriges totalförsvar är just den svenska livsmedelsproduktionen. ”Sjunkande lönsamhet över lång tid och lantbrukare som lägger ned har skapat en situation där vårt lands motståndskraft är oroväckande låg”, menar de fyra.

C-politikerna ser fem viktiga områden där EU kan förbättra möjligheterna för den svenska livsmedelsproduktionen och totalförsvaret av Sverige:

– EU:s jordbrukspolitik behöver reformeras
– Svensk konkurrenskraft behöver stärkas
– Innovation behöver välkomnas
– Insatsvaror behöver säkras
– Vattentillgången behöver säkras

Läsa hela artikeln här.