Staten går back 2014

I resultaträkningen för staten blev underskottet 73 miljarder kronor. Saldot på statens budget 2014 blev ett underskott på 72 miljarder kronor. Det är 27 miljarder kronor sämre än i budgeten som riksdagen beslutade om. Utfallet för statens budget och resultaträkningen för staten är två olika sätt att beskriva statens verksamhet i siffror.