Statens budget för 2014 sammanställd

Riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen för 2014 är nu avslutad och finansutskottets sammanställning av budgeten har överlämnats till regeringen.

Sammanfattning av riksdagsbehandlingen

Finansdepartementet,
18 december 2013