Statskontoret utreder styrmedel för en sammanhållen digital planprocess

Det pågår ett arbete med en utvecklad digitalisering av planprocessen, både i privat och i offentlig sektor. Genom att samtliga aktörer kan utbyta data digitalt kan transaktionskostnader och fel minska, samtidigt som fler aktörer kan delta på lika villkor.