Stöd till service i glesbygd

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning som ska se över hur man ytterligare kan stödja tillgången till kommersiell service i glesbygden.

– Tillgång till service är en förutsättning för tillväxt. Går det inte att tanka bilen eller handla mat inom rimliga avstånd är det svårt för en bygd att vara attraktiv för människor, företag och besökare, säger näringsminister Annie Lööf.

Till utredare har Catharina Håkansson-Boman utsetts.

Pressmeddelande: Stöd till service i glesbygd
Dir. 2014:4 Stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden

Näringsdepartementet,
23 januari 2014