Stora skillnader mellan myndigheter i e-handelsarbetet

ESV:s senaste undersökning visar att det fortsatt finns en stor utvecklingspotential för e-handeln i staten och att det finns stora skillnader i hur långt olika myndigheter kommit i sitt e-handelsarbete. Matchning av fakturor är ett viktigt verktyg för att effektivisera med hjälp av e-handel. Resultatet visar att andelen matchade fakturor ökat något jämfört med tidigare mätningar men att många…